SSEF - Hem
SSEF

Sydsvenska Elkonsultföreningen är en intresseorganisation för elkonsulter i

södra Sverige. Medlemmar är mindre, fristående elkonsultbolag.


Föreningen bildades 2004 och dess syfte är att ge det lilla företaget möjlighet att bredda sin verksamhet för att kunna erbjuda sina kunder kompetens inom alla elkonsultens verksamhetsområden.

Genom samverkan finns även möjlighet att utföra större uppdrag och arbeta inom ett större geografiskt område.

Inom föreningen arbetar vi även med kompetensutveckling av medlemmarna.


Genom att samverkan får vi det stora företagets fördelar i det lilla företagets ram.

Vi undviker stor och kostsam administration, samtidigt som vi kan erbjuda specialistkompetens på många områden.

Vi arbetar med utredningar, produktionskalkyler, projektering, kontroll och besiktningar av el- och hissentreprenader samt brandorsaksutredningar.

Vi utför även uppdragsutbildningar inom elsäkerhet, elarbetsansvar mm.

Riskbedömning och klassningsplaner avseende ATEX och elinstallationer i EX-miljö.


I föreningen finns specialister på Bussystem (KNX).

Vi har av Elektriska nämnden godkända besiktningsmän för revisionsbesiktningar.


För mer detaljerad information hänvisas till respektive medlemsföretags hemsida.Kontakta din elkonsult vid:


 • Projektering - El och Hiss
 • Entreprenadbesiktning
 • Revisionsbesiktning
 • Elansvarsrevision
 • Revisions- & leveransbesiktning (brandlarm )
 • Kalkyler
 • Utredning
 • Kontroll
 • Utbildning (ELSÄKERHET – CAD -TEKNIK – EIB/KNX)
 • Brandutredning
 • Maskinbesiktning (EL)
 • Elinstallationer i EX-miljö


Leverantörer som haft information för SSEF:

SG-armatur, Eaton

HellermannTyton, Luxo, Merten Svenska AB, Schneider Electric, Siemens, Ecolux, Fagerhults Belysning, ABB Kraft, OBO, Betterman, Infometric, Metric Power, Areva/Nokian, DEFA Lighting, Zero,

ALT-Hiss, Kamic, Malux, Elma Instrument, Erco, Ateljé Lyktan, Wennerström Ljuskontroll, ENSTO, SAC Nordic AB, Karl H Ström, Rexel, Megacon, Malux, Nexans, ENSTO, SAC, GARO, Hide a Light

Copyright ©  All Rights Reserved - SSEF